Skladový regál výška 2,0m s kovovými policemi

65/200 65/235 65/270 65/305 65/340 65/375 65/201 65/236 65/271 65/306 65/341 65/376 65/202 65/237 65/272 65/307 65/342 65/377 65/203 65/238 65/273 65/308 65/343 65/378 65/204 65/239 65/274 65/309 65/344 65/379 65/205 65/240 65/275 65/310 65/345 65/380 65/206 65/241 65/276 65/311 65/346 65/381 65/207 65/242 65/277 65/312 65/347 65/382 65/208 65/243 65/278 65/313 65/348 65/383 65/209 65/244 65/279 65/314 65/349 65/384 65/211 65/246 65/281 65/316 65/351 65/386 65/212 65/247 65/282 65/317 65/352 65/387 65/213 65/248 65/283 65/318 65/353 65/388 65/214 65/249 65/284 65/319 65/354 65/389 65/215 65/250 65/285 65/320 65/355 65/390 65/216 65/251 65/286 65/321 65/356 65/391 65/217 65/252 65/287 65/322 65/357 65/392 65/218 65/253 65/288 65/323 65/358 65/393 65/219 65/254 65/289 65/324 65/359 65/394 65/220 65/255 65/290 65/325 65/360 65/395 65/221 65/256 65/291 65/326 65/361 65/396 65/222 65/257 65/292 65/327 65/362 65/397 65/223 65/258 65/293 65/328 65/363 65/398 65/224 65/259 65/294 65/329 65/364 65/399 65/225 65/260 65/295 65/330 65/365 65/400 65/226 65/261 65/296 65/331 65/366 65/401 65/227 65/262 65/297 65/332 65/367 65/402 65/228 65/263 65/298 65/333 65/368 65/403 65/229 65/264 65/299 65/334 65/369 65/404 65/230 65/265 65/300 65/335 65/370 65/405 65/231 65/266 65/301 65/336 65/371 65/406 65/232 65/267 65/302 65/337 65/372 65/407 65/233 65/268 65/303 65/338 65/373 65/408 65/234 65/269 65/304 65/339 65/374 65/409 Zvolte variantu
30 hodnocení

Každý regál se skládá ze dvou rámů a libovolného počtu polic.


  • 2 979,60 Kč 3 447,60 Kč 3 915,60 Kč 4 383,60 Kč 4 851,60 Kč 5 319,60 Kč 2 118,48 Kč 2 368,08 Kč 2 617,68 Kč 2 867,28 Kč 3 116,88 Kč 3 366,48 Kč 2 196,48 Kč 2 461,68 Kč 2 726,88 Kč 2 992,08 Kč 3 257,28 Kč 3 522,48 Kč 2 424,24 Kč 2 783,04 Kč 3 141,84 Kč 3 500,64 Kč 3 859,44 Kč 4 218,24 Kč 2 505,36 Kč 2 879,76 Kč 3 254,16 Kč 3 628,56 Kč 4 002,96 Kč 4 377,36 Kč 3 210,48 Kč 3 793,92 Kč 4 377,36 Kč 4 960,80 Kč 5 544,24 Kč 6 127,68 Kč 2 168,40 Kč 2 442,96 Kč 2 717,52 Kč 2 992,08 Kč 3 266,64 Kč 3 541,20 Kč 2 290,08 Kč 2 602,08 Kč 2 914,08 Kč 3 226,08 Kč 3 538,08 Kč 3 850,08 Kč 2 474,16 Kč 2 857,92 Kč 3 241,68 Kč 3 625,44 Kč 4 009,20 Kč 4 392,96 Kč 2 620,80 Kč 3 052,92 Kč 3 485,04 Kč 3 917,16 Kč 4 349,28 Kč 4 781,40 Kč 2 262 Kč 2 583,36 Kč 2 904,72 Kč 3 226,08 Kč 3 547,44 Kč 3 868,80 Kč 2 399,28 Kč 2 765,88 Kč 3 132,48 Kč 3 499,08 Kč 3 865,68 Kč 4 232,28 Kč 2 611,44 Kč 3 063,84 Kč 3 516,24 Kč 3 968,64 Kč 4 421,04 Kč 4 873,44 Kč 2 776,80 Kč 3 286,92 Kč 3 797,04 Kč 4 307,16 Kč 4 817,28 Kč 5 327,40 Kč 3 603,60 Kč 4 383,60 Kč 5 163,60 Kč 5 943,60 Kč 6 723,60 Kč 7 503,60 Kč 2 358,72 Kč 2 728,44 Kč 3 098,16 Kč 3 467,88 Kč 3 837,60 Kč 4 207,32 Kč 2 496 Kč 2 910,96 Kč 3 325,92 Kč 3 740,88 Kč 4 155,84 Kč 4 570,80 Kč 2 739,36 Kč 3 255,72 Kč 3 772,08 Kč 4 288,44 Kč 4 804,80 Kč 5 321,16 Kč 2 920,32 Kč 3 502,20 Kč 4 084,08 Kč 4 665,96 Kč 5 247,84 Kč 5 829,72 Kč 3 603,60 Kč 4 383,60 Kč 5 163,60 Kč 5 943,60 Kč 6 723,60 Kč 7 503,60 Kč 2 492,88 Kč 2 929,68 Kč 3 366,48 Kč 3 803,28 Kč 4 240,08 Kč 4 676,88 Kč 2 570,88 Kč 3 023,28 Kč 3 475,68 Kč 3 928,08 Kč 4 380,48 Kč 4 832,88 Kč 2 798,64 Kč 3 344,64 Kč 3 890,64 Kč 4 436,64 Kč 4 982,64 Kč 5 528,64 Kč 2 942,16 Kč 3 534,96 Kč 4 127,76 Kč 4 720,56 Kč 5 313,36 Kč 5 906,16 Kč 3 993,60 Kč 4 968,60 Kč 5 943,60 Kč 6 918,60 Kč 7 893,60 Kč 8 868,60 Kč 2 586,48 Kč 3 070,08 Kč 3 553,68 Kč 4 037,28 Kč 4 520,88 Kč 5 004,48 Kč 2 758,08 Kč 3 304,08 Kč 3 850,08 Kč 4 396,08 Kč 4 942,08 Kč 5 488,08 Kč 3 042 Kč 3 709,68 Kč 4 377,36 Kč 5 045,04 Kč 5 712,72 Kč 6 380,40 Kč 3 257,28 Kč 4 007,64 Kč 4 758 Kč 5 508,36 Kč 6 258,72 Kč 7 009,08 Kč 4 102,80 Kč 5 132,40 Kč 6 162 Kč 7 191,60 Kč 8 221,20 Kč 9 250,80 Kč 2 617,68 Kč 3 116,88 Kč 3 616,08 Kč 4 115,28 Kč 4 614,48 Kč 5 113,68 Kč 2 789,28 Kč 3 350,88 Kč 3 912,48 Kč 4 474,08 Kč 5 035,68 Kč 5 597,28 Kč 3 079,44 Kč 3 765,84 Kč 4 452,24 Kč 5 138,64 Kč 5 825,04 Kč 6 511,44 Kč 3 313,44 Kč 4 091,88 Kč 4 870,32 Kč 5 648,76 Kč 6 427,20 Kč 7 205,64 Kč od 2 118,48 Kč bez DPH
  • Zvolte variantuSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSklademSkladem
3 605,32 Kč 4 171,60 Kč 4 737,88 Kč 5 304,16 Kč 5 870,44 Kč 6 436,72 Kč 2 563,36 Kč 2 865,38 Kč 3 167,39 Kč 3 469,41 Kč 3 771,42 Kč 4 073,44 Kč 2 657,74 Kč 2 978,63 Kč 3 299,52 Kč 3 620,42 Kč 3 941,31 Kč 4 262,20 Kč 2 933,33 Kč 3 367,48 Kč 3 801,63 Kč 4 235,77 Kč 4 669,92 Kč 5 104,07 Kč 3 031,49 Kč 3 484,51 Kč 3 937,53 Kč 4 390,56 Kč 4 843,58 Kč 5 296,61 Kč 3 884,68 Kč 4 590,64 Kč 5 296,61 Kč 6 002,57 Kč 6 708,53 Kč 7 414,49 Kč 2 623,76 Kč 2 955,98 Kč 3 288,20 Kč 3 620,42 Kč 3 952,63 Kč 4 284,85 Kč 2 771 Kč 3 148,52 Kč 3 526,04 Kč 3 903,56 Kč 4 281,08 Kč 4 658,60 Kč 2 993,73 Kč 3 458,08 Kč 3 922,43 Kč 4 386,78 Kč 4 851,13 Kč 5 315,48 Kč 3 171,17 Kč 3 694,03 Kč 4 216,90 Kč 4 739,76 Kč 5 262,63 Kč 5 785,49 Kč 2 737,02 Kč 3 125,87 Kč 3 514,71 Kč 3 903,56 Kč 4 292,40 Kč 4 681,25 Kč 2 903,13 Kč 3 346,71 Kč 3 790,30 Kč 4 233,89 Kč 4 677,47 Kč 5 121,06 Kč 3 159,84 Kč 3 707,25 Kč 4 254,65 Kč 4 802,05 Kč 5 349,46 Kč 5 896,86 Kč 3 359,93 Kč 3 977,17 Kč 4 594,42 Kč 5 211,66 Kč 5 828,91 Kč 6 446,15 Kč 4 360,36 Kč 5 304,16 Kč 6 247,96 Kč 7 191,76 Kč 8 135,56 Kč 9 079,36 Kč 2 854,05 Kč 3 301,41 Kč 3 748,77 Kč 4 196,13 Kč 4 643,50 Kč 5 090,86 Kč 3 020,16 Kč 3 522,26 Kč 4 024,36 Kč 4 526,46 Kč 5 028,57 Kč 5 530,67 Kč 3 314,63 Kč 3 939,42 Kč 4 564,22 Kč 5 189,01 Kč 5 813,81 Kč 6 438,60 Kč 3 533,59 Kč 4 237,66 Kč 4 941,74 Kč 5 645,81 Kč 6 349,89 Kč 7 053,96 Kč 4 360,36 Kč 5 304,16 Kč 6 247,96 Kč 7 191,76 Kč 8 135,56 Kč 9 079,36 Kč 3 016,38 Kč 3 544,91 Kč 4 073,44 Kč 4 601,97 Kč 5 130,50 Kč 5 659,02 Kč 3 110,76 Kč 3 658,17 Kč 4 205,57 Kč 4 752,98 Kč 5 300,38 Kč 5 847,78 Kč 3 386,35 Kč 4 047,01 Kč 4 707,67 Kč 5 368,33 Kč 6 028,99 Kč 6 689,65 Kč 3 560,01 Kč 4 277,30 Kč 4 994,59 Kč 5 711,88 Kč 6 429,17 Kč 7 146,45 Kč 4 832,26 Kč 6 012,01 Kč 7 191,76 Kč 8 371,51 Kč 9 551,26 Kč 10 731,01 Kč 3 129,64 Kč 3 714,80 Kč 4 299,95 Kč 4 885,11 Kč 5 470,26 Kč 6 055,42 Kč 3 337,28 Kč 3 997,94 Kč 4 658,60 Kč 5 319,26 Kč 5 979,92 Kč 6 640,58 Kč 3 680,82 Kč 4 488,71 Kč 5 296,61 Kč 6 104,50 Kč 6 912,39 Kč 7 720,28 Kč 3 941,31 Kč 4 849,24 Kč 5 757,18 Kč 6 665,12 Kč 7 573,05 Kč 8 480,99 Kč 4 964,39 Kč 6 210,20 Kč 7 456,02 Kč 8 701,84 Kč 9 947,65 Kč 11 193,47 Kč 3 167,39 Kč 3 771,42 Kč 4 375,46 Kč 4 979,49 Kč 5 583,52 Kč 6 187,55 Kč 3 375,03 Kč 4 054,56 Kč 4 734,10 Kč 5 413,64 Kč 6 093,17 Kč 6 772,71 Kč 3 726,12 Kč 4 556,67 Kč 5 387,21 Kč 6 217,75 Kč 7 048,30 Kč 7 878,84 Kč 4 009,26 Kč 4 951,17 Kč 5 893,09 Kč 6 835 Kč 7 776,91 Kč 8 718,82 Kč od 2 563,36 Kč
  • Výška
  • Hloubka
  • Délka police
  • Počet polic
  • Materiál polic
Kategorie: REGÁLY SKLADOVÉ POLICOVÉ
 

Regály do skladu vám umožní přehledné uspořádání a úsporu místa při skladování nejrůznějšího matriálu. Naše společnost díky dlouholeté tradici a bohatým zkušenostem vám může nabídnout kvalitní a efektivní řešení vašeho skladování. Nabízené regály do skladu představují špičku v konstrukci, kvalitě i bezpečnosti. Naše skladové regály jsou vysoce stabilní, bezšroubové systémy, které jsou určeny pro skladování nejrůznějšího zboží.

Regály do skladu dodáváme již předmontované, takže konečná montáž na místě tedy zabere několik málo minut, stačí zasunout jednotlivé nosníky a police do regálových bočnic. Velkou předností je jejich stabilita, kovové regály patří mezi nejspolehlivější policové regály z důvodu možného vysokého zatížení. Na jednu polici je možno naložit minimálně 150kg dle délky nosníku až 260k. Celý reálový sloupec potom unese až 1700kg. Každý segment skladového regálu může mít jiný počet polic. Maximální počet polic na jeden regál není určen, vzhledem k nosnosti sloupů se ovšem doporučuje 10 polic, při nižším zatížení ovšem lze použít polic i více.

Zajistíme regály do skladu pro velká logistická centra, pro malé firmy i pro soukromé osoby. Naše regály se jednoduše přizpůsobí jakémukoliv prostoru, jsou variabilní a je možné z nich vytvořit libovolné sestavy a upravit počet úložných polí. Fantazii se meze nekladou. Atraktivní design a univerzálnost umožňuje velmi široké spektrum využití pro moderní potřeby skladování. Cena regálů je s ohledem na vynikající kvalitu použitých materiálů a rychlou montáž více než příznivá. Potěší vás také množstevní slevy, které nabízíme svým stálým zákazníkům.

Pro vypočítání ceny či objednání použijte náš konfigurátor.